ລາຄາສະເລ່ຍ

NO. DATE Remark Update Date
1 ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0980/ອຄ, ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2021 2021-10-19
2 ວັນທີ 08 ຕຸລາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0931/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 08 ຕຸລາ 2021 2021-10-07
3 ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0882/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021 2021-09-22
4 11 ກັນຍາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0843/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 2021-09-10
5 26 .08.2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0791/ອຄ. ລົງວັນທີ 25 .08.2021 2021-08-25
6 ວັນທີ 09 ສິງຫາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0727/ອຄ. ລົງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2021 2021-08-09
7 ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2021 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0659/ອຄ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2021 2021-07-23
8 07 ລະກົດ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0563/ອຄ. ລົງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2021 2021-07-07
9 25 ມິຖຸນາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0500/ອຄ.ລົງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2021 2021-06-24
10 ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0396/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2021 2021-05-28
11 ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0354/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2021 2021-05-12
12 23 เมสา 2021 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ ຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 0303/ອຄ.ກຄພນ ແລະ ໂຄງສ້າງເລກທີ 0279/ກຄພນ. ຄສລ 2021-04-22
13 08 ເມສາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0265/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 07 ເມສາ 2021 2021-04-07
14 ວັນທີ 09 ມີນາ 2021 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ສະບັບເລກທີ 0176/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 09 ມີນາ 2021 2021-03-15
15 19 ກຸມພາ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0119/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021 2021-02-19
16 05 ກຸມພ 2021 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0081/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 04 ກຸມພາ 2021 2021-02-04
17 ວັນທີ 22 ມັງກອນ 2021 ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0051/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 21 ມັງກອນ 2021 2021-01-21
18 ວັນທີ 08 ມັງກອນ 2021 ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0014/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນ 07 ມັງກອນ 2021. 2021-01-07
19 ວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1195/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 2020-12-24
20 ວັນທີ 10 ທັນວາ 2020 ແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ສະບັບເລກທີ 1120 ລົງວັນທີ 09 ທັນວາ 2020 2020-12-09
21 ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 1072/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 2020-11-26
22 ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍສະບັບເລກທີ 1019/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020 2020-11-12
23 ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ ຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 0980/ອຄ.ກຄພນ 2020-10-29
24 ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0933/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 15 ຕູລາ 2020 2020-10-15
25 ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0883/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 01 ຕຸລາ 2020 2020-10-01
26 ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2020 ແຈ້ງການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ຕາມແຈ້ງການເລກທີ 0850/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2020 2020-09-17
27 ວັນທີ 04 ກັນຍາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ສະບັບເລກທີ 0808/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 03 ກັນຍາ 2020 2020-09-03
28 ປັບລາຄານໍ້າມັນ ທີ 21 ສິງຫາ 2020 , ຕາມແແຈ້ງການເລກທີ ປັບຂຶ້ນແອັດຊັັງ ແລະ ປັບລົງ ນໍ້າມັນກາຊວນ 2020-08-20
29 ວັນທີ 05 ສິງຫາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0716/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 04 ສິງຫາ 2020 2020-08-04
30 ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ສະບັບເລກທີ 0677/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2020 2020-07-16
31 01 ກໍລະກົດ 2020 ແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາ ຕາມແຈ້ງການ 0619 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 2020-06-30
32 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0553/ອຄ.ກຄ ປະຕິບັດວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 2020-06-11
33 ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ສະບັບເລກທີ 0502/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020 2020-05-27
34 ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ສະບັບເລກທີ 0465/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020 2020-05-13
35 ວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0423/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2020. 2020-04-23
36 ວັນທີ 02 ເມສາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍສະບັບເລກທີ 0349/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2020 2020-04-01
37 ວັນທີ 24 ມີນາ 2020 ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ ຕາມແຈ້ງການ ເລກທີ 0310/ອຄ.ກຄພນ ແລະ ໂຄງສ້າງເລກທີ 0226/ກຄພນ. ຄສລ 2020-03-23
38 7 ມີນາ 2020 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0254/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 6 ມີນາ 2020 2020-03-06
39 22 ກຸມພາ 2020 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0208/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2020 2020-02-21
40 04 ກຸມພາ 2020 ແຈ້ງການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ 2020-02-04
41 21/01/2020 ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທົ່ວປະເທດ 2020-01-20
42 16/12/2019 ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1810/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 13 ທັນວາ 2019 2019-12-13
43 16/11/2019 ​ແຈ້ງ​ການ​ເລ​ກ​ທີ 1637 ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພ​ນ 2019-11-15
Copyright © 2019 TTPOWERTOTHO TEAM All rights reserved.