ລາຄານ້ຳມັນເຊີ້ອໄຟຢູ່ເຂດເທດສະບານແຂວງ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 21/10/2021

ແຂວງ
ແອັດຊັງ
ພິເສດ
ແອັດຊັງ
ທໍາມະດາ
ກະຊວນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 13,620 11,790 10,300
ຜົ້ງສາລີ 14,260 12,430 10,940
ຫຼວງນ້ຳທາ 13,980 12,150 10,660
ອຸດົມໄຊ 14,100 12,270 10,780
ບໍ່ແກ້ວ 13,720 11,890 10,400
ຫຼວງພະບາງ 13,990 12,160 10,670
ໄຊຍະບູລີ 13,870 12,040 10,550
ຫົວພັນ 14,020 12,190 10,700
ຊຽງຂວາງ 13,810 11,980 10,490
ວຽງຈັນ 13,620 11,790 10,300
ບໍລິຄຳໄຊ 13,700 11,870 10,380
ຄຳມ່ວນ 13,650 11,820 10,330
ສະຫວັນນະເຂດ 13,650 11,820 10,330
ສາລະວັນ 1,380 1,200 10,510
ຈຳປາສັັກ 13,680 11,850 10,360
ເຊກອງ 13,830 12,000 10,510
ອັດຕະປື 13,860 12,030 10,540
ແຂວງໄຊສົມບູນ 13,900 12,070 10,580

 

ແຜນທີ່

Marker Clustering
Copyright © 2019 TTPOWERTOTHO TEAM All rights reserved.